Åpent

Åpningstider i Oslo

fra 11.00 mandag til lørdag, kjøkken til 22.00

Søndag 13.00-20.00